Yvette Bours

Yvette Bours

Al meer dan 15 jaar ben ik bestuurslid van de Stichting Vrienden van Givat-Haviva, waarvan ruim 10 jaar voorzitter. Ik ben ontelbare keren in Israel geweest en heb twee keer een half jaar in kibboets Givat Haim Ichud gewoond en daar ook de ulpan gedaan. Meer dan 40 jaar lid van de LJG Gelderland en nu ik in Den Haag woon van de LJG Den Haag. Ik heb een dochter, een zoon en 5 kleinzonen. Mijn dochter woont sinds kort met haar gezin voor een aantal jaren op Curaçao. Gelukkig woont mijn zoon met zijn gezin in Den Haag! Tot mijn grote verdriet is mijn echtgenoot nu bijna 10 jaar geleden overleden. Tot 2017 heb ik gewerkt, voornamelijk in het bedrijfsleven. Ik houd van wandelen, lezen, muziek, films, reizen en tijd doorbrengen met (klein)kinderen, familie en vrienden.

10:30 - 11:30

Givat Haviva – Het oudste en grootste Joods-Arabisch Vredesinstituut in Israël

Givat Haviva (www.givathaviva.org) is een apolitieke NGO. Het is een invloedrijke vredesinstelling in Israël, die zich al meer dan 70 jaar richt op het bevorderen van wederzijdse verantwoordelijkheid, burgerlijke gelijkheid en samenwerking tussen verdeelde groepen. De invloed van Givat Haviva komt voort uit haar bekendheid bij een breed publiek in heel Israël als gevolg van aandacht voor Givat Haviva in alle media en haar contacten met lokale gemeenschappen en autoriteiten. Vanuit de overtuiging dat sociale verandering begint bij de mensen zelf, voert de organisatie haar activiteiten uit op gemeenschapsniveau. Givat Haviva heeft een campus bestaande uit een terrein van 17 ha met een groot aantal ruimtes voor ontmoeting en onderwijs, een auditorium, een sportveld, een kunstatelier en gebouwen met studentenhuisvesting. De site is gunstig gelegen in de buurt van zowel Arabische als Joodse gemeenschappen. Givat Haviva streeft ernaar om met een beperkte staf zoveel mogelijk activiteiten uit te voeren door middel van efficiënte en effectieve werkmethoden in een holistische aanpak. Daarnaast voert Givat Haviva lobby- en belangenbehartigingsacties uit, zowel naar inwoners als naar alle niveaus van de overheid, waar nodig.
Givat Haviva is actief op vijf aandachtsgebieden, namelijk:
➢ Onderwijs
➢ Publieke betrokkenheid
➢ Cultuur en Kunst
➢ Gelijkheid
➢ Gemeentelijke en regionale samenwerking

In de noodsituatie na 7 oktober vangt Givat Haviva 260 personen op uit het gebied rond Gaza op haar campus en verzorgt doelgerichte therapieën. The Stichting Vrienden van Givat Haviva (www.givat-haviva.nl) ondersteunt op informatief en financieel gebied.

Scroll naar boven