speaker-photo

LUNA CARLIER

Ik ben Luna, 24 jaar, en studente in Gent, België. In 2021 studeerde ik af als historica na een uiterst interessante studie geschiedenis. Deze heb ik afgerond met een masterscriptie ‘De Nederlandse Joodse Diamantarbeiders in Antwerpen in de jaren 30.’ Een grote interesse in de Tweede Wereldoorlog is er altijd geweest. Momenteel zit ik midden in mijn tweede studie: rechten, waarin ik me verder wil focussen op mensenrechten en intellectueel eigendom.

Terug naar programma/Back to programme

14:45-15:45 Oranje/Orange (4)

Thema 4 - Oude en moderne geschiedenis - Europa en Israël / Old and modern history - Europe and Israel

Nederlandse werkers in de Antwerpse diamantindustrie (NL)

De presentatie is een reconstructie van het traject van de Amsterdamse diamantairs die voor de Tweede Wereldoorlog afzakten naar Antwerpen. Concreter gaat het over 22 Nederlandse Joodse gezinnen, waarvan steeds minstens één persoon was ingeschreven in de Antwerpse Diamantbewerkersbond in de jaren 30. Wat is hun profiel, wat zijn hun gemeenschappelijke kenmerken en hoe onderscheidt deze groep zich van de rest van de Antwerpse Joodse gemeenschap? Heeft hun specifieke profiel – of identiteit zo men wil – een invloed gehad op hun lot tijdens de Tweede Wereldoorlog? In het bijzonder dringt zich deze vraag op: volgen zij het patroon van de Holocaust in Nederland, waar meer dan 70% van de Joodse bevolking werd gedeporteerd, of dat van België, waar slechts 45% werd gedeporteerd? En hoe valt het antwoord daarop te verklaren? We volgen de gezinnen bij hun migratie naar België, hoe ze hun leven leiden in Antwerpen, en wat hen overkomt in de jaren 40. We eindigen met het hoopvolle verhaal van Salomon en Levie Polak, twee broers die Auschwitz overleven.