speaker-photo

LEO MOCK

Leo Mock is werkzaam als universitair docent Judaïca aan de Tilburg School of Theology (TST) van de Universiteit Tilburg. Hij heeft verschillende populaire publicaties over Jodendom op zijn naam en is betrokken bij het tijdschrift Tenachon, een uitgave van PaRDeS, een stichting die zich inzet voor het ontsluiten van Joodse bronnen voor een Joods en Christelijk publiek en het bevorderen van de interreligieuze dialoog, waarin hij verder actief is binnen het OJEC (Overlegorgaan Joden en Christenen). Daarnaast is hij docent bij het Joodse educatieve centrum Crescas en Joods Adviseur van verpleeghuis Beth Shalom-Cordaan.

Terug naar programma/Back to programme

13:30-14:30 Schilderzaal (8)

Thema 1 - Religie en samenleving / Religion and community

Afgodendienst: nog een relevante religieuze categorie in het Jodendom?

Info volgt