speaker-photo

JMW – Esther Scholtens en Albertine de Bruijn

JMW is van grote waarde voor heel Joods Nederland. In het begin hielden we ons vooral bezig met de zorg voor Joodse vervolgingsslachtoffers, tegenwoordig zijn we er voor álle Joodse generaties.
Wij bieden advies, hulp en ondersteuning aan iedereen met een Joodse achtergrond en hun partners en zetten ons in voor een veerkrachtige Joodse gemeenschap. We werken aan een samenleving waarin de Joodse identiteit op een positieve manier ervaren wordt. Een inclusieve samenleving, waarin iedereen met een Joodse achtergrond zich vrij voelt het Joodse leven te leiden waar men voor kiest.
Esther Scholtens en Albertine de Bruijn zijn beiden maatschappelijk werkers bij JMW.
10:30-12:00 Blauw/Blue (3)

Thema 6 - Een persoonlijk verhaal, over taal en ethiek / A personal story, about language and ethics

Stemmen uit het verleden. (duur: 1.5 uur!) (NL)

Jij bent uniek, dus je kan ook een uniek verhaal vertellen. Hoe kom je tot het vertellen van een verhaal. We gaan op zoek naar interessante persoonlijke verhalen, maar proberen ook uit te pluizen welke verhalen ons hebben gevormd.

Het is een workshop waarin je elkaar en de andere deelnemers beter leert kennen. Want hoe belangrijk is het kennen van je afkomst? En wat doe je ermee? Kan en wil je daar iets mee?

In hoeverre klinken de stemmen uit het verleden door?