speaker-photo

BERTIEN MINCO

Bertien Minco, directeur van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork gaat graag met deelnemers in gesprek over deze en andere  vragen en dilemma’s die spelen rondom de vernieuwing van het Herinneringscentrum.

Terug naar programma/Back to programme

10:30-11:30 Oranje/Orange (4)

Thema 5 - Verleden en toekomst van Joodse identiteit / Past and future of Jewish identity

Welkom bij de toekomst van onze geschiedenis (NL)

Hoe herdenken we de sjoa als er straks niemand meer in leven is, die het zelf heeft meegemaakt?
Hoe blijft herdenken relevant voor nieuwe generaties?
Zijn er grenzen aan de ‘musealisering’ van de tweede wereldoorlog?
Hoe vertellen we over daders?