speaker-photo

ALBERT RINGER

Albert Ringer (oorspronkelijk opgeleid als kunsthistoricus) woont in Rotterdam en is een Liberaal
Joodse rabbijn. Naast zijn werk in verschillende Joodse gemeenten is hij ook geestelijk
verzorger bij Parnassia in Den Haag. Hij schrijft regelmatig commentaren over religieuze zaken en Tora.

Terug naar programma/Back to programme

13:30-14:30

Thema 6 - Een persoonlijk verhaal, over taal en ethiek / A personal story, about language and ethics

Jodendom en milieuzorg, voorbij halacha (NL)

Je kunt op allerlei manieren denken over het belang van milieuzorg. Als een technisch of economisch probleem, iets dat we op een praktische manier moeten oplossen of een life style probleem bijvoorbeeld. Vanuit het Jodendom proberen we vaak een halachische basis te vinden voor zorg voor de wereld waarin we leven. Als rabbijn vind ik dat we verder moeten gaan. Zorg van het milieu is zo belangrijk dat we het moeten zien als onderdeel van onze Joodse basiswaarden. In deze sessie wil ik daar met jullie, aan de hand van een aantal teksten over spreken.