VOORLOPIG Programma

PROVISIONAL Programme

DETAILS WORDEN TOEGEVOEGD WANNEER ZE BSCHIKBAAR ZIJN
DETAILS WILL BE ADDED WHEN THEY BECOME AVAILABLE

Limmoed 18 februari 2024

Limmoed 2024 wordt mede mogelijk gemaakt door:
Stichting Nettie van Zwanenberg

Klik hieronder op een Thema om de verschillende presentatoren & presentaties voor dat Thema te zien, met de tijden. Klik op de foto voor een bio.

 

Klik hier voor een pdf met het (voorlopige) programma per tijdslot.

Schrijf je hier in!

Er is een lunchpauze van 12:45-13:30. Een lichte koosjere lunch is inbegrepen. De hele dag gratis koffie en thee.

Je bent niet aan één thema gebonden, elk tijdslot mag je wisselen..

Click below on a Theme (‘Thema’ in Dutch)  to see the different presentors & presentations for that Theme, with the times. Click on the photo for a bio.

Click here for a pdf with the (provisional) programme per timeslot.

Enroll here!

There is a lunchbreak from 12:45-13:30. A light kosher lunch is included. Coffee and tea are free throughout the day.
 
You are not bound to a theme, you may switch every timeslot…

THEMA 1 - Joodse geschiedenis, religie en cultuur / Jewish history, religion and culture

10:30 - 11:30

Jewry in the Baltic

Marika Guralnik

Marika Guralnik

11:45 - 12:45

Soeka project Waterlooplein

Julia van der Krieke

Julia van der Krieke

13:30 - 14:30

Bringing heaven down to earth: Jewish ethics for an evolving and complex world

With society changing so fast and the deluge of news hitting us at such a constant, unnerving pace, one of the primary ways by which we address the messiness of the outer world is to address the messiness of our inner worlds. We have to step out of the cycles of cynicism that pervade our culture and engender positive change in our communities and in ourselves. To achieve this goal, we have to develop and refine our characters—our souls—so that we may realize our potential in this life. That is where the Jewish principles of mussar (ethical traits) and middot (character traits) come into play. For indeed, if we are to be the change we seek in the world, we must first actualize ourselves to be the change. And we can only change the world by challenging ourselves to be our best.

Shmuly Yanklovitz

14:45 - 15:45

Interfaith harmony in the medieval Mediterranean

In the Middle Ages, people of different religions and ethnicities around the Mediterranean lived together, for the most part, in a harmonious world of mutual respect and co-operation. In this session we will explore stories that illustrate the rich and colourful interactions between Judaism, Islam and Christianity, stories that carry lessons for current conflicts in the region.

Robert Stone

16:00 - 17:00

Stories of disappointment in Tenach

Daniel Borin

Daniel Borin

THEMA 2 - Israël en zionisme.

10:30 - 11:30

Givat Haviva – Het oudste en grootste Joods-Arabisch Vredesinstituut in Israël

Givat Haviva (www.givathaviva.org) is een apolitieke NGO. Het is een invloedrijke vredesinstelling in Israël, die zich al meer dan 70 jaar richt op het bevorderen van wederzijdse verantwoordelijkheid, burgerlijke gelijkheid en samenwerking tussen verdeelde groepen. De invloed van Givat Haviva komt voort uit haar bekendheid bij een breed publiek in heel Israël als gevolg van aandacht voor Givat Haviva in alle media en haar contacten met lokale gemeenschappen en autoriteiten. Vanuit de overtuiging dat sociale verandering begint bij de mensen zelf, voert de organisatie haar activiteiten uit op gemeenschapsniveau. Givat Haviva heeft een campus bestaande uit een terrein van 17 ha met een groot aantal ruimtes voor ontmoeting en onderwijs, een auditorium, een sportveld, een kunstatelier en gebouwen met studentenhuisvesting. De site is gunstig gelegen in de buurt van zowel Arabische als Joodse gemeenschappen. Givat Haviva streeft ernaar om met een beperkte staf zoveel mogelijk activiteiten uit te voeren door middel van efficiënte en effectieve werkmethoden in een holistische aanpak. Daarnaast voert Givat Haviva lobby- en belangenbehartigingsacties uit, zowel naar inwoners als naar alle niveaus van de overheid, waar nodig.
Givat Haviva is actief op vijf aandachtsgebieden, namelijk:
➢ Onderwijs
➢ Publieke betrokkenheid
➢ Cultuur en Kunst
➢ Gelijkheid
➢ Gemeentelijke en regionale samenwerking

In de noodsituatie na 7 oktober vangt Givat Haviva 260 personen op uit het gebied rond Gaza op haar campus en verzorgt doelgerichte therapieën. The Stichting Vrienden van Givat Haviva (www.givat-haviva.nl) ondersteunt op informatief en financieel gebied.

Yvette Bours

11:45 - 12:45

The No-State Solution: Boyarin and Levinas on judeo-anarchist possibility

The presentation will develop Daniel Boyarin's argument in this latest book entitled The No-State Solution. The book argues for a non-statist solution to the Jewish question and tries to develop how an anti-nationalistic posture fits into Jewish thinking. Boyarin draws a series of parallel to construct his arguments and grounds a lot of his arguments on the Talmud as an alternative form of communication that would lead to an alternative form of community. Based on this, the presentation will link Boyarin's points to Emmanuel Levinas' Talmudic reading of Tammid 32a entitled "Beyond the State in the State".

Yonathan Listik

13:30 - 14:30

14:45 - 15:45

Project Didi in Israel: using big data to simplify the path to peace

Shawn Guttman

16:00 - 17:00

THEMA 3 - Persoonlijke verhalen en identiteit / Personal stories and identity

10:30 - 11:30

Vlieg, mijn zwaluw - Een Habsburgs-Joods-Hongaars-Nederlands familiedrama

Na het overlijden van zijn moeder duikt Patrick Bernhart, zoon van Joods-Hongaarse vluchtelingen, in zijn traumatische familiegeschiedenis op zoek naar antwoorden. Hij weet de doorgegeven trauma's te verwerken en zichzelf te bevrijden. 'Een héél mooi boek.' – Psychologie Magazine

Patrick Bernhart

11:45 - 12:45

Rabbi Yomtov of York

Ros Clayton

Ros Clayton

13:30 - 14:30

14:45 - 15:45

Joods Ierland

Sophia Spiegel

Sophia Spiegel

16:00 - 17:00

THEMA 4 - Joods in Nederland / Jewish in The Netherlands

10:30 - 11:30

Dialoog Joods Nederland

Het ontstaan van DJN en acties en activiteiten in de afgelopen tien jaar. Hoe orthodoxe, liberale, seculiere en ongebonden Joden elkaar versterken en waar nodig verbinding met Moslims en Christenen maken om ongewenste spanningen te voorkomen met respect en begrip voor elkaar.

Simon Cohen

11:45 - 12:45

Oud worden met nesjomme

Noor van der Berg

Noor van der Berg

13:30 - 14:30

14:45 - 15:45

Joods onderwijs in Amsterdam, NIHS

Henny van het Hoofd

Henny van het Hoofd

16:00 - 17:00

THEMA 5 - Shoa en de toekomst / Shoa and the future

10:30 - 11:30

11:45 - 12:45

Enabling the continuation of Holocaust testimony

Helen Stone

Helen Stone

13:30 - 14:30

Stichting 'Na de Oorlog'

Deborah Lens

Deborah Lens

14:45 - 15:45

Joodse ondernemers in Den Haag in de periode ca. 1930 - 1945

In mei 1940 kende Den Haag honderden Joodse ondernemers. Marktkooplieden, venters die met hun bakfietsen groente en fruit probeerden te slijten, kruideniers, tientallen slagerijen, en ook grote ondernemers, zoals handelaren in onroerend goed, warenhuisexploitanten, bioscoopeigenaren of staalmagnaten. Het waren soms nazaten van mensen die al meer dan 300 jaar in Den Haag woonden, maar ook vele nieuwkomers die in Den Haag een nieuwe woonplek hadden gevonden. Bij het NIOD in Amsterdam liggen meer dan duizend dossiers van deze voor het grootste deel in de Tweede Wereldoorlog geliquideerde ondernemingen. Corien Glaudemans heeft deze dossiers bestudeerd en is de informatie aan het verwerken. Zij zal over haar onderzoek vertellen.

Corien Glaudemans

16:00 - 17:00

KUNST / ART 

13:30 - 14:30

Tekenworkshop Joodse symboliek

Avi Lev

Avi Lev

14:45 - 15:45

Tekenworkshop Joodse symboliek

Avi Lev

Avi Lev

16:00 - 17:00

Workshop Israëlische muziek

Bat Ella

Bat Ella

Scroll naar boven