Lezingen -Lectures 16:00-17:00

< terug / back

Klik op de link naast de titel om de lezing bij te wonen.

Click on the link next tot the title to join the lecture.

TRACK 1
klik hier
Joods worden in Nederland;
onderzoeksresultaten en discussie
Hannah Nathans
TRACK 2
klik hier
Wie schreef Abraham ibn Ezra’s Brief van de Sjabbat?Kineret Sittig
TRACK 3
klik hier
Kunst & Israël: een caleidoscoop van creativiteitKen Gould
TRACK 4
klik hier
Intersectioneel activisme vanuit een Joodse perspectiefChaja Merk
TRACK 5
klik hier
Vlooienburg, reconstructions of the Amsterdam Jewish quarter – a 3D virtual tour (ENG)Daniel Metz