Proef

10:30 - 11:30

Dialoog Joods Nederland

Het ontstaan van DJN en acties en activiteiten in de afgelopen tien jaar. Hoe orthodoxe, liberale, seculiere en ongebonden Joden elkaar versterken en waar nodig verbinding met Moslims en Christenen maken om ongewenste spanningen te voorkomen met respect en begrip voor elkaar.

Simon Cohen
11:45 - 12:45

Van leesplankje tot tablet - Hebreeuws in het joodse onderwijs

Joodse les is ondenkbaar zonder Hebreeuws, maar waarom doen we het kinderen eigenlijk aan om op jonge leeftijd een voor hen grotendeels onbekende taal te leren, die bovendien een ander alfabet heeft? In deze workshop gaan we aan de hand van lesboekjes van vroeger en nu in op de beweegredenen. Daarbij zullen we zien hoe het materiaal voor joodse les zich aanpast bij ontwikkelingen in het onderwijs in Nederland.

Deze workshop wordt gegeven in het Nederlands, kennis van Hebreeuws is niet nodig.

Henny van het Hoofd
13:30 - 14:30

De moeder van mijn moeder is Joods, een film van Eden Goldberg - Joods, in relatie tot het verleden en de toekomst.

Wij zullen samen de film De moeder van mijn moeder is Joods (32min) bekijken. Daarna is er ruimte voor een nagesprek. Alle vragen en opmerkingen zijn welkom. Wat roept de film bij u op? Herkent u dingen, of juist helemaal niet?

Het lijkt me bijzonder om mijn film als leidraad te nemen voor een gesprek over wat Joods zijn voor ons betekent.

Eden Goldberg
14:45 - 15:45

Oud worden met nesjomme, goed of verkeerd?

Noor zal vertellen over haar 23 jarige loopbaan in de Joodse ouderenzorg en een discussie op gang brengen over de ouderenzorg in het algemeen en Joodse ouderenzorg in het bijzonder.

Noor van den Bergh
16:00 - 17:00

Brit mila

Lester gaat in op de achtergrond van de traditie, de uitdagingen waarmee Brit Mila in de 21e eeuw wordt geconfronteerd en mogelijke oplossingen.

Q&A met discussie na de lezing

Lester van Ravenswade
Scroll naar boven