Limmoed

27 MAART 2022

12:00 – 17:00, on-line (Zoom)

 

Kom er bij op zondagmiddag 27 maart 2022!!

Van 12:00 tot 17:00 uur bieden we een beknopt programma, met ieder uur een ander onderwerp. Aansluiten kan op ieder moment. Het voorlopige programma vindt u hieronder.

Inschrijven kan nu al, via de groene knop.

Klik hier voor een downloadbare versie van het programma.

 

 Join us on Sunday afternoon March 27th 2022!!

From 12:00 till 17:00 (CET) we offer a concise (mainly Dutch) programme with a different topic every hour. Participation is possible at any moment. The provisional program can be found below.

You can already register via the green button.

Click here for a downloadable version of the programme.

PROGRAMMA – 27 maart 2022

Er zijn twee programma tracks, parallel gegeven. Klik op één van de tracks om het programma van die track te zien.

 There are two programme tracks, given in parallel. Click on one of the tracks to see the programme of that track.

12:00 - 13:00

Talmoed vandaag

In deze lezing wordt naar de Talmoed gekeken vanuit hedendaags perspectief en in relatie tot het dagelijks leven.

13:00 - 14:00

De Joodse Begraafplaats Zeeburg als venster op Joods leven rond 1900

In de afgelopen twee jaar zijn op de totaal overwoekerde begraafplaats steeds meer zerken aan het licht gekomen. De opschriften bieden een boeiende kijk op Joods leven in Amsterdam in de tweede helft van de negentiende eeuw. We zien hoe daar een parallelle "burgerlijke stand" in Jiddisch en Hebreeuws nog volop in werking is. Het rijm en ritme van de Hebreeuwse poëzie toont ons hoe levend het Hebreeuws hier te lande was, nog voor Eliezer Ben Jehoeda het weer tot spreektaal verhief. En door "in te zoomen" op individuele geschiedenissen krijgen we een kleurrijk beeld van een Joodse levenswerkelijkheid, die niet in tegenstellingen als arm of rijk, vroom of liberaal te vatten is. Een wereld die het waard is om ons mee te verbinden.

14:00 - 15:00

Mediatie in de Omertijd

De workshop zal een inleiding bevatten: “Geschiedenis en achtergronden van het tellen van de Omer”; verschillende uitgangspunten van het tellen; een voorbeeld van een meditatie/visualisatie na het tellen en het beantwoorden van vragen. N.B. zoals alle mitswot heeft ook de mitswe van het tellen de functie je niet alleen te verbinden met je Schepper maar ook met de mensen om je heen – of zij nu wel of niet de Omer tellen. Op elke chag kun je je voorbereiden, zo ook op Sjavoe’ot. Wanneer je in sjoel de 10- woorden hoort laynen, komen ze na het tellen van de Omer- 49 dagen lang, anders dan wanneer je niet geteld hebt bij je binnen. Het lijkt nog reëler dat je zelf ook aan de voet van de berg hebt gestaan.

15:00 - 16:00

Joodse Dans - Een actieve workshop

Jemenitische, Sefardische, Chassidische en Israëlische dans via een actieve les. We verkennen met verschillende joodse muziekstijlen bovengenoemde vormen van folkdans met elk hun eigen ritme en versieringen.

16:00 - 17:00

Het Joods Educatief Centrum Crescas: inspiratie, missie en toekomstplannen.

Het Joods Educatief Centrum Crescas is opgericht met het doel om kennis over het Jodendom over te dragen. Chasdai Crescas was rabbijn, filosoof, koninklijk raadsheer en bouwer van de Joodse gemeenschap in het Spanje van de 14e eeuw. Met zijn nieuwsgierigheid, openheid en positieve houding is hij een inspiratie voor onze missie om door kennis en verbinding met het Jodendom te groeien. In deze lezing wil ik jullie enthousiast maken voor de rijkdom van onze traditie en vooral ook voor de toekomstplannen die wij hebben om Joods Nederland te blijven verrijken!

14:00 - 15:00

Van een reisverslag van een negenjarige tot auteur bij Uitgeverij Meulenhoff Boekerij

Peter zal iets vertellen over het schrijfproces in het algemeen, en over zijn drie laatste boeken (sinds 2014: “Het zesde jaar”, “De onderduikers” en “Het misverstand”, alle uitgegeven door Uitgeverij Meulenhoff Boekerij). Tenslotte zal hij iets voorlezen uit zijn boeken.

15:00 - 16:00

Jewish music in the Ottoman period

Details will follow