ANBI-gegevens

Stichting Limmoed Nederland staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voor ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2014 een publicatieplicht op internet. Om daaraan te voldoen vermelden we op deze pagina de volgende gegevens.

Algemeen

Naam:Stichting Limmoed Nederland
RSIN/Fiscaal nummer:817917330
Postadres:Erasmusstraat 3
7316 HM  Apeldoorn
Telefoon:06 – 19 23 55 44
E-mail:info@limmoed.nl
Rekeningnummer:NL14 INGB 0005 2956 77 t.n.v. Limmoed Nederland