Channa Kistemaker

Channa Kistemaker is afgestudeerd (1988) als classica en heeft zich later in het Hebreeuws bekwaamd. Zij doet historisch onderzoek naar de religieus-Joodse boekcultuur in Nederland van 1815 tot nu. Ook houdt zij zich bezig met het documenteren van de grafzerken op de Joodse Begraafplaats Zeeburg, en vertaalt zij poëzie uit het Ivriet.

All Sessions by Channa Kistemaker

13:00 - 15:00

De Joodse Begraafplaats Zeeburg als venster op Joods leven rond 1900

In de afgelopen twee jaar zijn op de totaal overwoekerde begraafplaats steeds meer zerken aan het licht gekomen. De opschriften bieden een boeiende kijk op Joods leven in Amsterdam in de tweede helft van de negentiende eeuw. We zien hoe daar een parallelle "burgerlijke stand" in Jiddisch en Hebreeuws nog volop in werking is. Het rijm en ritme van de Hebreeuwse poëzie toont ons hoe levend het Hebreeuws hier te lande was, nog voor Eliezer Ben Jehoeda het weer tot spreektaal verhief. En door "in te zoomen" op individuele geschiedenissen krijgen we een kleurrijk beeld van een Joodse levenswerkelijkheid, die niet in tegenstellingen als arm of rijk, vroom of liberaal te vatten is. Een wereld die het waard is om ons mee te verbinden.