Configurations Error(!)
Configurations Error(!)
The number buy viagra of problems is cialis online and due viagra online to this reason buy cialis is being viagra online without prescription Men facing of viagra without prescription erectile dysfunction

Limmoedbeurs

Limmoed Nederland stelt ieder jaar een aantal beurzen beschikbaar om kennis te maken met de internationale Limmoedwereld. Deze beurzen zijn in de eerste plaats bedoeld voor mensen die, op de een of andere manier, als vrijwilliger actief zijn bij Limmoed Nederland.

Doel

De beurs heeft twee doelen:

  • Limmoeddeelnemers stimuleren om actief of actiever te worden als vrijwilliger binnen Limmoed Nederland.

  • Vrijwilligers bekendmaken met het internationale Limmoednetwerk en op die manier ook in de praktijk te tonen wat de Limmoedprincipes betekenen.

Voor wie

De beurs is beschikbaar voor mensen die al als vrijwilliger taken bij Limmoed hebben verricht en expliciet aangeven dat te willen blijven doen.

Inhoud van de beurs

Per persoon is eenmalig een vergoeding van € 150,00 beschikbaar voor deelname aan een Limmoedevenement in het buitenland. In voorkomende gevallen kan de deelnemer ook beroep doen op de organisatie van Limmud international voor een aanvullende beurs.

Wat je moet doen

Na terugkomst van een evenement willen we graag van je horen:

  • wat je hebt meegemaakt;

  • wat je hebt geleerd dat de moeite waard is om binnen Limmoed Nederland ook toe te passen.

Aanvragen van een beurs

Voor het aanvragen van een beurs moet je het aanvraagformulier downloaden. Stuur het volledig ingevulde formulier per e-mail of per post naar Stichting Limmoed Nederland. De adresgegevens staan onder aan het aanvraagformulier.

Het bestuur van de Stichting Limmoed Nederland beslist over elke aanvraag.