Configurations Error(!)
Configurations Error(!)
The number buy viagra of problems is cialis online and due viagra online to this reason buy cialis is being viagra online without prescription Men facing of viagra without prescription erectile dysfunction

ANBI-gegevens

Stichting Limmoed Nederland staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voor ANBI's geldt vanaf 1 januari 2014 een publicatieplicht op internet. Om daaraan te voldoen vermelden we op deze pagina de volgende gegevens.

Algemeen

Naam:

Stichting Limmoed Nederland

RSIN/Fiscaal nummer:

817917330

Postadres:

Erasmusstraat 3
7316 HM  Apeldoorn

Telefoon:

06 - 19 23 55 44

E-mail:

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel Joden in Nederland te stimuleren en te ondersteunen bij:

  • de ontwikkeling van hun Joodse identiteit in al haar facetten;

  • het uitbreiden van hun Joodse kennis;

  • al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, het een en ander in de breedste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel te bereiken door het organiseren van een breed scala aan educatieve, sociale en culturele activiteiten, gericht op zowel het collectief als het individu.

Beleidsplan

Om inzicht te krijgen in het beleid van de stichting en het werk dat wordt gedaan om de doelstellingen te bereiken, kun je het Limmoed beleidsplan downloaden.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 leden en wordt gevormd door:
Daniël Elzas - voorzitter;
Berthe Verdonck - secretaris;
Anneke van Dijk - penningmeester.

Op dit moment zijn er twee vacatures voor een algemeen bestuurslid.

Beloningenbeleid

Bestuursleden kunnen de voor de stichtingsactiviteiten in redelijkheid gemaakte reiskosten en andere te verantwoorden kosten, declareren.

Financiële verantwoording

Om inzicht te krijgen in de baten en lasten en in de stand van het vermogen van de stichting, kun je het financiële jaarverslag 2012 downloaden.